Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van RSG.
Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is door RSG de uiterste zorg betracht.
Niettemin sluit RSG iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van op de RSG website aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De website bevat informatie die door auteursrecht, merkenrecht of een ander eigendomsrecht wordt beschermd.
Met uitzondering van het downloaden en printen van de op deze website ter beschikking gestelde informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de informatie op deze website (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSG) te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren.

Onze best verkochte producten

Bekijk meer producten

Bekijk winkelwagen